Aktualności

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” – montaż instalacji fotowoltaicznych PYTANIA i ODPOWIEDZI

Wójt Gminy Skierniewice w marcu 2021 roku ogłosił nabór wniosków w ramach projektu dotyczącego między innymi montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Skierniewice, planowanego do realizacji w latach 2021-2023. W dniu 31 maja 2022 r. Gmina Skierniewice podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego  na dofinansowanie projektu pn. „Ekologiczna Gmina… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice” – montaż instalacji fotowoltaicznych PYTANIA i ODPOWIEDZI

Więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skierniewice

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skierniewice na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognoza oddziaływania na środowisko  

Więcej

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od dnia 01.07.2023r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej który składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przysługuje… Continue Reading Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Więcej

Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej” – „EkoMam – przyrodę znam i o nią dbam

  Projekt pn: „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej” – „EkoMam – przyrodę znam i o nią dbam” zrealizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach  umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 480/EE/D/2022 z dnia 26.09.2022r. Wartość całkowita… Continue Reading Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej” – „EkoMam – przyrodę znam i o nią dbam

Więcej

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Skierniewice otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Skierniewice przystąpiła do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy dotację w wysokości 4 782,00 zł na realizację na terenie Gminy… Continue Reading „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO z dnia 14.06.2023r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO z dnia 14.06.2023r. Zawiadomienie o dokonaniu zgłoszenia budowy kanalizacji kablowej FTTH oraz słupów telekomunikacyjnych SŻT – 8,5 m w miejscowości Wola Wysoka, SGGW Żelazna, Żelazna, gm. Skierniewice oraz w miejscowości Lnisno, gm. Godzianów  

Więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             W siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Z wykazem można zapoznać się w dniach 01.06.2023 r. – 21.06.2023 r.… Continue Reading Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Więcej

Informacja dot. sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu

Informujemy, że rozpoczynają się prace terenowe z zakresu urządzania lasu dla sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych, które obejmą następujące obręby: Mokra Lewa, Mokra Prawa, Rzymiec, Pamiętna, Żelazna. Prace prowadzone będą przez TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14.  

Więcej

UWAGA przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  24 maja 2023r. (środa) prac naprawczych na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w godzinach  800 – 1600  dla miejscowości: BALCERÓW (odbiorcy od nr 17 A do końca wsi), STROBÓW (odbiorcy przy drodze gminnej Balcerów – Strobów oraz przy… Continue Reading UWAGA przerwa w dostawie wody

Więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi: Józefatów, Miedniewice i Sierakowice Prawe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko      

Więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Mokra Lewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko            

Więcej

Końcowa sprzedaż węgla w Gminie Skierniewice

Końcowa sprzedaż węgla w Gminie Skierniewice Informujemy, że do dnia 30 czerwca 2023 roku można dokonać preferencyjnego zakupu węgla. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Skierniewice. Nie obowiązuje limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe (zakupu mogą dokonać również uprawnione gospodarstwa, które już zakupiły węgiel w ramach preferencyjnego zakupu, prowadzonego… Continue Reading Końcowa sprzedaż węgla w Gminie Skierniewice

Więcej