Aktualności

Sprzedaż węgla

Sprzedaż węgla  Wójt Gminy Skierniewice ogłasza sprzedaż wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe – ogrzewanie gospodarstw domowych w cenie 1500 zł brutto za tonę. Dostępna ilość węgla: Orzech – ok. 1 tony; Groszek – 72 tony. Punkty odbiór węgla: H.U. ROSA TOMASZ – Dębowa Góra 75A, 96-116 Dębowa Góra; FIRMA… Continue Reading Sprzedaż węgla

Więcej

Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy, od 18 października 2023 r. na terenie gminy Skierniewice trwają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z… Continue Reading Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Więcej

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości – Mokra Lewa, Mokra Prawa, Borowiny.

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje, w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.bip.gminaskierniewice.pl i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się Zarządzenie Nr 128/2023 Wójta Gminy Skierniewice w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.… Continue Reading Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości – Mokra Lewa, Mokra Prawa, Borowiny.

Więcej

Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej

  Zadanie pod nazwą: „Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej” Wartość dofinansowania: 777 600,00 zł Całkowita wartość zadania: 1 950 520,00 zł Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022   Gmina… Continue Reading Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej

Więcej

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice informuje o przystąpieniu do opracowania projektu: „ ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu

  Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu” Kwota dofinansowania: 1 430 121,00 zł Całkowita wartość zadania: … Continue Reading Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu

Więcej

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych” Kwota dofinansowania: 219 846,00 zł Całkowita wartość zadania: 399 720,00 zł Data podpisania umowy: 23 październik 2023 r.     Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie chodnika… Continue Reading Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych

Więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Rozbudowa drogi w Gminie Skierniewice Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra”  obejmuje odcinek o dł. 0,836 km. Całkowity koszt ogólny zadania po przetargu to kwota 826 000,00 zł. Gmina pozyskała na ww. przedsięwzięcie dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji… Continue Reading Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Więcej

Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że od 18 października 2023 r. na terenie gminy Skierniewice rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w… Continue Reading Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Więcej

Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szanowni Mieszkańcy, Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy nie złożyli jeszcze ww. zgłoszenia proszeni są… Continue Reading Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej

Sprzedaż węgla

Sprzedaż węgla  Wójt Gminy Skierniewice ogłasza sprzedaż wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe – ogrzewanie gospodarstw domowych od 10 października 2023 r. (poniedziałek) w cenie 1900 zł brutto za tonę. Dostępna ilość węgla: Orzech – ok. 1 tony; Groszek – 75 ton. Punkty odbiór węgla: H.U. ROSA TOMASZ – Dębowa… Continue Reading Sprzedaż węgla

Więcej