Home / OSP

OSP

Na terenie gminy Skierniewice działa osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

– OSP Borowiny

– OSP Mokra Prawa

– OSP Mokra Lewa – http://www.ospmokralewa.cba.pl

– OSP Miedniewice

– OSP Sierakowice Lewe

– OSP Sierakowice Prawe

– OSP Samice

– OSP Żelazna

osp

Dwie z tych jednostek (OSP Mokra Lewa i OSP Mokra Prawa) włączone jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Oznacza to, że sowim zasięgiem działania obejmują nie tylko całą Gminę Skierniewice i Powiat Skierniewicki, ale w przypadku nagłych zdarzeń kryzysowych nawet obszar Województwa Łódzkiego.

W listopadzie 2008 jednostka OSP Mokra Prawa zakupiła dzięki wsparciu merytorycznym ze strony Urzędu Gminy Skierniewice i finansowym ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nowy lekki samochód  ratowniczo – gaśniczy Marki Gaz na kwotę 97 905,00 zł.

W maju 2010 r. Urząd Gminy Skierniewice zakupił w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2007 – 2013 z działania II.5 Zagrożenia środowiska średni samochód ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mokra Lewa, marki VOLVO.

Flota samochodowa w poszczególnych OSP przedstawia się następująco:

– OSP Borowiny – Polonez Caro

– OSP Mokra Lewa – LUBLIN III, VOLVO, ŁÓDKA Z OSPRZĘTOWIENIEM DLA NURKÓW

– OSP Mokra Prawa – JELCZ, GAZELA, POLONEZ CARGO,

– OSP Sierakowice Lewe – FS LUBLIN,

 – OSP Sierakowice Prawe – STAR 200, MERCEDES – BENZ

– OSP Miedniewice – STAR 200, FORD TRANSIT

– OSP Samice – DAIMLER – BENZ

– OSP Żelazna – STAR 266, FORD, ŻUK,

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim samych ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych, Wójt  Gminy Skierniewice wraz z Radą Gminy Skierniewice podjęli kroki w kierunku doszkolenia strażaków i 30 grudnia 2009 roku przyjęli ,,Uchwałę w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach”. W 2009 roku przeszkolono 27 strażaków, w 2010 – 28 strażaków, w 2011 – 32 strażaków, w 2012 (do dnia 31.03.) – 19 strażaków

Jednostki nasze mają również swojego opiekuna duchowego, którego na Kapelana Strażaków Gminy Skierniewice Dekretem z 30 stycznia 2009 Biskup Łowicki Andrzej Dziuba mianował Ks. Mgr Andrzeja Sałkowskiego.

W 2011 roku miały miejsce zebrania sprawozdawczo – wyborcze, podczas których wybrano nowe władze w poszczególnych OSP oraz odbył się Zjazd Gminny, na którym wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Miejsko– Gminnego Związku OSP RP o/d Skierniewice:

Członkowie Prezydium:

  1. Prezes – Aleksander Makowski,
  2. Wiceprezes – Dominik Moskwa
  3. Wiceprezes – Krzysztof Keller
  4. Komendant Gminny – Tadeusz Grotkowski
  5. Członek Prezydium – Mieczysław Jagiełło
  6. Skarbnik – Kazimierz Dziuda
  7. Sekretarz – Marcin Mandziała

Zjazd miała miejsce w dniu 11.06.2011 roku w OSP Sierakowice Prawe.

Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skierniewicach  http://www.ospgminaskierniewice.cba.pl/

Corocznie Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP o/d Skierniewice przy współpracy z Urzędem Gminy Skierniewice, przeprowadza dwa konkursy pożarnicze: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczy oraz Konkurs Plastyczny ,,Zapobiegajmy pożarom”.

Konkurs plastyczny został rozstrzygnięty w dniu 24 listopada 2011 r. Wygrani
w poszczególnych grupach wiekowych zostali zakwalifikowani do szczebla powiatowego. Natomiast tegoroczny konkurs wiedz został przeprowadzony w dniu 21.03.2012 r. Wygrani wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Nagrody w postaci polarów z logo Związku, kubki termiczne i portfele z logo OSP oraz koszulki wraz  z dyplomami wręczyli Wójt Gminy Skierniewice Dominik Moskwa, Wice prezes Zarządu Powiatu  ZOSP RP o/d Skierniewice – Tadeusz Grotkowski oraz Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP o/d Skierniewice Aleksander Makowski.