Home / Projekty Unijne Gminy Skierniewice

Projekty Unijne Gminy Skierniewice

Miasteczko ruchu drogowego w Sierakowicach Prawych

                              Zadanie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice” odebrane ! Dnia 21 sierpnia 2023 r. nastąpił odbiór końcowy zadania realizowanego przez Gminę Skierniewice w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0122/22-00, która została podpisana z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 22.02.2023 r. dotyczącą inwestycji pn.… Continue Reading Miasteczko ruchu drogowego w Sierakowicach Prawych

Więcej

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” – informacja o zestawach, wartościach mocy i kosztach

W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi projektu „Ekologiczna Gmina Skierniewice” w kwestii mocy instalacji, ilości paneli w zestawie i kosztów poniżej zamieszczamy pełny wykaz informacji. Dodatkowo poniżej znajdują się specyfikacje techniczne poszczególnych urządzeń.     Specyfikacja techniczna montowanych w ramach projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” urządzeń tj. instalacji fotowoltaicznych, kotłów… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice” – informacja o zestawach, wartościach mocy i kosztach

Więcej

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2023r.   Wójt Gminy Skierniewice ogłasza nabór uzupełniający do udziału w projekcie pn.: „Ekologiczna Gmina Skierniewice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii –  w części dotyczącej: kotła na biomasę (pellet)… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)

Więcej

Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” Informacja dla osób, które zadeklarowały udział w projekcie „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych, kotłów na pellet i zbiorników na CWU z przeznaczeniem dla prywatnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” W związku z potwierdzeniem… Continue Reading Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Więcej

Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Informacja dla osób, które zadeklarowały udział w projekcie „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych, kotłów na pellet i zbiorników na CWU z przeznaczeniem dla prywatnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” Informujemy, że: – na każdej nieruchomości objętej projektem Wykonawca (legitymujący się… Continue Reading Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Więcej

„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice”

Gmina Skierniewice realizuje projekt pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice” współfinansowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0122/22-00 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , działania 3.1 : Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój… Continue Reading „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice”

Więcej

Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

W ramach inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Mokra Prawa”  wykonano remont odcinka drogi gminnej w Mokrej Prawej na odcinku o długości 777 metrów. Remont drogi objął swoim zakresem: –        wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni; –        wykonanie remontu poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie kruszywem… Continue Reading Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

Więcej

Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe Gmina Skierniewice”    zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej… Continue Reading Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe

Więcej

Dodatkowy nabór wniosków – Odnawialne źródła energii – fotowoltaika

Wójt Gminy Skierniewice ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu dotyczącego montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Skierniewice, planowanego do realizacji w latach 2021-2023     Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat instalacji.    

Więcej