Home / Historia

Historia

Historia gminy Skierniewice jest ściśle związana z miastem Skierniewice. W wiekach od XI – XII, kiedy istnienie wsi Skierniewice nie było jeszcze potwierdzone, tereny w łuku Wisły i Pilicy do linii rzek: Mrogi i Słudwi, należały do prowincji mazowieckiej, która dzieliła się na kasztelanie. Ponieważ okolice Skierniewic, a zatem i dzisiejszej gminy, należały do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, najprawdopodobniej należały do kasztelani łowickiej, której południowa granica przebiegała w przybliżeniu na linii Słupia – Miedniewice.

Związki ludności z władzą kasztelanńską były wtedy niewielkie i raczej jednostronne. Przeciętny śmiertelnik nie widywał zwykle kasztelana lub jego urzędników, chyba, że raz w roku, gdy oddawał daninę. Mający mniej szczęścia musiał gościć kasztelana we własnym domu (żywiąc go na własny koszt), gdy akurat obok jego domu wypadła temuż kasztelanowi droga przejazdu. Za pechowca natomiast musiał uważać się ten, który na grodzie kasztelańskim musiał wykonywać prace np. przy naprawie wałów w rozlewiskach rzeki Bzury okalającej łowicki gród.

W XIV w., gdy coraz częściej osady przenoszono na prawo niemieckie i tym samym wychodziły one z pod władzy kasztelanów (Skierniewice takie prawo otrzymały w 1360 r.), zaczął kształtować się nowy podział administracyjny na „ziemię” a kasztelanie po prostu zanikały. I tak kasztelania łowicka została podzielona pomiędzy cztery ziemie: rawską, sochaczewską, gostynińską, łęczycką, a ta cześć w której leżały tereny obecnej gminy Skierniewice, przypadła ziemi rawskiej. Granica ziemi rawskiej i sochaczewskiej od strony północnej przebiegała pomiędzy wsiami lezącymi w obecnej gminie skierniewickiej: Mokra, Sierakowice, Borowiny i dalej przez Bełchów, Pszczonów, a Łyszkowicami i Bobrownikami.

W XV w. ukształtował się podział na powiaty. Ziemia rawska została podzielona na powiaty: rawski i bialski. Skierniewice i okolice należały wiec do ziemi rawskiej i powiatu rawskiego. Trzy ziemie: rawska, sochaczewska, gostynińska, dzielące się na sześć powiatów: bialski, rawski, mszczonowski, sochaczewski, gąbiński, gostyniński, składały się na województwo rawskie, utworzone w 1462 r.; po włączeniu do Korony ziemi rawskiej i gostynińskiej.