Home / Admin (strona 5)

Admin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego New Holland T6020 o numerze rejestracyjnym ES 5312 W dniu 27 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice został rozstrzygnięty przetarg publiczny-ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego: – New Holland T6020, Nr rejestracyjny ES 5312… Continue Reading Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

Więcej

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje

KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje             w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice przy ul. Reymonta 23 na tablicy informacyjnej oraz na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl                            i www.gminaskierniewice.pl zamieszcza się na okres 21 dni wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas określony. Z wykazem można zapoznać się w dniach 27.10 – 16.11.2022… Continue Reading KOMUNIKAT Wójt Gminy Skierniewice informuje

Więcej

Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości W dniu 10 sierpnia 2022r. Wójt Gminy Skierniewice przekazał siedmiu jednostkom OSP z terenu Gminy Skierniewice hełmy strażackie i ubrania specjalne do działań ratowniczo – gaśniczych, których zakup współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.… Continue Reading Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Więcej

INFORMACJA

I N F O R M A C J A   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach w dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) przyjmuje interesantów w godzinach     od   8:00 do 14:00

Więcej

Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

W ramach inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Mokra Prawa”  wykonano remont odcinka drogi gminnej w Mokrej Prawej na odcinku o długości 777 metrów. Remont drogi objął swoim zakresem: –        wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni; –        wykonanie remontu poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie kruszywem… Continue Reading Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

Więcej

Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego PILNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy w tym zakresie (ustalenie liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego–węgla kamiennego, w ramach zakupu preferencyjnego). Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy… Continue Reading Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego PILNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Więcej

UWAGA Przerwa w dostawie wody

O G Ł O S Z E N IE                 GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że wykonawca inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Józefatów poinformował o potrzebie przeprowadzenia niezbędnych prac mogących powodować zakłócenia i/lub przerwy w dostawie wody. Harmonogram prac został zaplanowany w taki… Continue Reading UWAGA Przerwa w dostawie wody

Więcej

UWAGA Przerwa w dostawie wody

  O G Ł O S Z E N I E                W związku z planowaną na dzień   10 października  2022r. (poniedziałek) w godzinach 800-1600 przerwą w dostawie energii elektrycznej dla SUW Józefatów, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY, informuje że dla miejscowości: JÓZEFATÓW, WÓLKA STROBOWSKA, PRUSZKÓW, JULKÓW, RZECZKÓW, STARE… Continue Reading UWAGA Przerwa w dostawie wody

Więcej

ZARZĄDZENIE NR 114/2022 Wójta Gminy Skierniewice

ZARZĄDZENIE NR 114/2022 Wójta Gminy Skierniewice z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skierniewice w 2022 roku.

Więcej

UWAGA!!! Awaria wodociągu BALCERÓW – STROBÓW

U W A G A  ! ! !                                 W związku z koniecznością usunięcia awarii  na gminnej sieci wodociągowej GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że w dniu  16 września 2022r. (piątek) w godzinach  1100 – 1700  dla miejscowości: BALCERÓW i STROBÓW Balcerów – Strobów: odcinek  za Składem Opału… Continue Reading UWAGA!!! Awaria wodociągu BALCERÓW – STROBÓW

Więcej