Home / Admin

Admin

Komunikat Wójta Gminy Skierniewice

Wójt Gminy Skierniewice informuje o przystąpieniu do opracowania projektu: „ ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKIERNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Rozbudowa drogi w Gminie Skierniewice Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra”  obejmuje odcinek o dł. 0,836 km. Całkowity koszt ogólny zadania po przetargu to kwota 826 000,00 zł. Gmina pozyskała na ww. przedsięwzięcie dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji… Continue Reading Rozbudowa drogi gminnej nr 115386E w miejscowości Dębowa Góra

Więcej

Miasteczko ruchu drogowego w Sierakowicach Prawych

                              Zadanie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice” odebrane ! Dnia 21 sierpnia 2023 r. nastąpił odbiór końcowy zadania realizowanego przez Gminę Skierniewice w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0122/22-00, która została podpisana z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 22.02.2023 r. dotyczącą inwestycji pn.… Continue Reading Miasteczko ruchu drogowego w Sierakowicach Prawych

Więcej

SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023

SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023 Wójt Gminy Skierniewice informuje, że w dniu 14 lipca 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w znaczącym stopniu zmieniło obowiązującą procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych… Continue Reading SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023

Więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skierniewice

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skierniewice na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognoza oddziaływania na środowisko  

Więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO z dnia 14.06.2023r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO z dnia 14.06.2023r. Zawiadomienie o dokonaniu zgłoszenia budowy kanalizacji kablowej FTTH oraz słupów telekomunikacyjnych SŻT – 8,5 m w miejscowości Wola Wysoka, SGGW Żelazna, Żelazna, gm. Skierniewice oraz w miejscowości Lnisno, gm. Godzianów  

Więcej