Home / Aktualności / Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że na terenie gminy Skierniewice prowadzone są kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z planem kontroli zamieszczonym na stronie BIP Gminy Skierniewice w zakładce „Nieczystości ciekłe”.

 

DO KOŃCA LISTOPADA KONTROLOWANI BĘDĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI MOKRA PRAWA.

 

Podczas kontroli właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

– okazania umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi asenizacyjne na terenie gminy Skierniewice;

– udokumentowanie częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych poprzez okazanie rachunków, faktur Vat, paragonów lub innych dowodów zapłaty za usługi asenizacyjne.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przygotowanie umowy oraz dwóch ostatnich faktur/potwierdzeń wywozu i okazanie się nimi w trakcie kontroli.

Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii