Home / Aktualności / Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu

Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 163095E i drogi gminnej nr 115359E w miejscowości Miedniewice polegająca na budowie przejścia dla pieszych, budowie drogi dla pieszych oraz budowie peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu”

Kwota dofinansowania: 1 430 121,00 zł

Całkowita wartość zadania:  2 600 220,00 zł

Data podpisania umowy: 23 październik 2023 r.

 

Zadanie obejmuje wykonanie w miejscowości Miedniewice następujących robót budowlanych dotyczących:

–  budowy przejścia dla pieszych. Zostanie zastosowany system informacji fakturowej poprzez zamontowanie płytek fakturowych – ważny dla osób niedowidzących i niewidomych.

– budowy peronu przystankowego wraz z dojściami do tego peronu,

– budowy drogi dla pieszych  – chodnika z kostki betonowej o szer. 1,83 i dł. 2,667 km, przebudowę zjazdów w linii chodnika, przebudowę rowów odwadniających, budowę elementów odwodnienia w postaci drenażu francuskiego, wykonanie ścieków pod chodnikowych.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii