Home / Aktualności / Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Skierniewice polegająca na remoncie drogi dla pieszych”

Kwota dofinansowania: 219 846,00 zł

Całkowita wartość zadania: 399 720,00 zł

Data podpisania umowy: 23 październik 2023 r.

 

 

Zadanie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie chodnika o długości 336 m znajdującego go się przy drodze gminnej 155373E w miejscowości Żelazna. Zgodnie  z dokumentacją zadanie polegać będzie na wymianie nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z krawężnikami i obrzeżami bez zmian parametrów drogi gminnej. Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej szarej grub. 6cm. Od strony jezdni chodnik należy oporować krawężnikiem betonowym ulicznym 15×30. Od strony terenów zielonych bądź od strony ścieżki rowerowej zastosować obrzeże betonowe 8×30. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej grafitowej grub. 8cm. Od strony jezdni zjazdy należy oporować krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm. Od strony terenów prywatnych i terenów zielonych zastosować opornik 12x25cm. Obniżenie krawężnika w linii chodnika z poziomu +12 do poziomu +4 należy wykonać w formie kołyski obniżając chodnik na całej szerokości na długości 2m, uzyskując spadek podłużny 4%. Wszystkie krawężniki i obrzeża należy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu klasy min. C8/10. Ewentualne szczeliny pomiędzy krawędzią jezdni i krawężnikami należy uszczelnić masą bitumiczną zalewową bądź emulsją i grysami.

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii