Home / Aktualności / AKCYZA 2023 – wnioski

AKCYZA 2023 – wnioski

W dniach od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Skierniewice (pok. 109) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego. Zwrot przysługuje rolnikom posiadającym grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie Gminy Skierniewice.

Rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kozy, owce, świnie i konie składa SPECJALNY wniosek. (poniżej)

W drugim naborze 2023 r. rolnikowi przysługuje limit w ilości 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) owiec, kóz i koni oraz 4 litrów na 1szt. świni. Natomiast stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i świń będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta za 2022 rok. W przypadku posiadania koni producent rolny składa swoje oświadczenie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni 2022 roku.

Po 31 sierpnia 2023  r. wnioski nie będą przyjmowane.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii