Home / Aktualności / „Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej”

„Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej”

„Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej”

Sejmik Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs „Mała architektura zabytkowa”
i udzielił w 2023 roku dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na rzecz pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego. Na tle 29 przyznanych dotacji  wniosek Gminy Skierniewice dot. konserwacji kapliczki w Mokrej Prawej znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej z 462 punktami oraz przyznaną dotacją w kwocie 20 tys. zł. W związku z czym, Gmina Skierniewice w dniu 18 lipca br. podpisała umowę na współfinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego realizacji  przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej”, którego zakończenie planowane jest do końca 2023 r. Kapliczka będzie mogła odzyskać utracony blask w dużej mierze dzięki uprzejmości państwa Frączkowskich, za co im serdecznie dziękujemy. 

www.lodzkie.pl

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii