Home / Aktualności / Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej” – „EkoMam – przyrodę znam i o nią dbam

Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej” – „EkoMam – przyrodę znam i o nią dbam

 

Projekt pn: „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej” – „EkoMam – przyrodę znam i o nią dbam”

zrealizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach  umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 480/EE/D/2022 z dnia 26.09.2022r.

Wartość całkowita zadania: 76 453,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW: 59 000,00 zł

 Udział własny: 17 453,00 zł

 Celem projektu było utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby przeprowadzania zajęć terenowych z edukacji przyrodniczej i ekologicznej poprzez zagospodarowanie terenu przyszkolnego, a konkretnie malowniczej skarpy znajdującej się za budynkiem szkoły. W centrum terenu stanęła altana ogrodowa, która spełnia role klasy lekcyjnej.Utworzona została ścieżka edukacyjno-dydaktyczna, która składa się z 8 punktów:

1.Miodem płynące”

2. „Ptasi śpiew”

3. „O czym szumi las”

4. „Ekologiczne Łamigłówki”

5. „Babciny ogródek”

6 „Dotykam i poznaję”

7. „Pogodnie”

8. „Mam czas”

Nasza ekologiczna plenerowa pracowania pozwoli na poznawanie warunków życia i potrzeb organizmów oraz obserwowanie różnych zależności występujących w przyrodzie. Lekcje terenowe pozwolą budować wrażliwość na piękno przyrody  orz troskę o środowisko naturalne i racjonalne gospodarowanie zasobami ziemi.  Stworzona pracowania jest ozdobą szkoły, dzięki niej stworzona została możliwość integracji poszczególnych oddziałów klasowych podczas przerw, lekcji czy imprez plenerowych.

Termin realizacji projektu: 26 września 2022r. – 30 czerwca 2023r.

www.wfosigw.lodz.pl

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii