Home / Aktualności / „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Skierniewice otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Gmina Skierniewice przystąpiła do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy dotację w wysokości 4 782,00 zł na realizację na terenie Gminy Skierniewice zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na którą 21 czerwca br. została podpisana umowa.

W założeniach projektu jest odzysk lub unieszkodliwienie 9,565 Mg (ton) tego typu masy odpadów.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to kwota 5 165,00 zł.

Termin realizacji zadania planowany jest do końca 2023 rok.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii