Home / Aktualności / Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Informacja dla osób, które zadeklarowały udział w projekcie „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych, kotłów na pellet i zbiorników na CWU z przeznaczeniem dla prywatnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

W związku z potwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą kwestii dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu realizacji projektu oraz zadeklarowanym udziałem w przedmiotowym projekcie współfinansowanym ze środków EFRR – uprzejmie proszę, w terminie 5 dni roboczych, o złożenie stosownych dokumentów, z których będzie wynikało, iż zarejestrowana działalność gospodarczą w miejscu realizacji projektu ma zachowaną rozdzielczość instalacji (oddzielne opomiarowanie, umowa najmu lokalu itp.).

Przypominam, iż zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach projektu dot. montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Skierniewice z dnia 01.03.2021r. (obowiązującym także w naborach uzupełniających) – instalacje odnawialnych źródeł energii nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w innym obiekcie na posesji  należy udokumentować wydzielony licznik dla w/w działalności.

 

                                                                                                        Z poważaniem

Wójt Gminy Czesław Pytlewski

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii