Home / Aktualności / Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej

Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej

„Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej”

Gmina Skierniewice w II kw. 2022 r. w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2022 złożyła wniosek o dofinansowanie w zakresie przebudowy boiska sportowego w Żelaznej. Nasz wniosek o dofinansowanie doskonale wpisał się w cele Programu „Sportowa Polska” gdyż w listopadzie 2022 r. został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym 26 stycznia 2023 r. został podpisana umowa o dofinansowanie tej inwestycji pomiędzy Gminą Skierniewice a Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki, który udzielił dofinansowania na realizację tego zadania w kwocie 777 600,00 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego w Żelaznej” dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Zadanie inwestycyjne obejmuje zakresem rzeczowym: przebudowę boiska piłkarskiego o wymiarach 66,0×110,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej, wykonanie piłkochwytów boiska, wykonanie drenażu i systemu nawadniającego boisko, montaż wiat dla zawodników. Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na potrzeby sportowe i rekreacyjne  społeczeństwa. Młodzi ludzie zasługują na to, żeby mieć godne warunki do rozwoju i  uprawiania sportu. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej, podniesieniu poziomu kultury fizycznej oraz umożliwi propagowanie sportu wśród społeczności lokalnej i osób niepełnosprawnych. Przebudowane boisko da możliwość dalszego rozwijania działalności piłkarskiej i odnoszenia kolejnych sukcesów przez OSP GKS ŻELAZNA. Przebudowana infrastruktura zwiększy: komfort, bezpieczeństwo i jakość zajęć, szanse na kolejne atrakcyjne propozycje sportowo-rekreacyjne oraz efektywne wykorzystywanie tej infrastruktury.

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii