Home / Aktualności / Usuwanie odpadów rolniczych – nabór wniosków

Usuwanie odpadów rolniczych – nabór wniosków

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Skierniewice informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Skierniewice”

Gmina Skierniewice będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje:

odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Skierniewice – pok. nr 110.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do miejsca i terminie wskazanym przez Urząd Gminy Skierniewice.

Nabór wniosków będzie trwał do 24 marca 2023 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków z uzyskanej dotacji.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Skierniewice otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

 

 

 

Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 46 819-56-12.

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii