Home / Aktualności / Dotacja w ramach programu Infrastruktura sołecka na plus

Dotacja w ramach programu Infrastruktura sołecka na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Skierniewice

wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 złotych

na realizację zadania w sołectwie Dębowa Góra pod nazwą „Zakręceni w zieleni”.

W ramach projektu  zrewitalizowany został teren przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze. Stworzone zostało niezwykle klimatyczne i przyjazne uczniom miejsce, które na pewno będzie sprzyjać rozwojowi uczniów i wpływać na ich kreatywność.  Powstały naturalne wierzbowe tunele, szałas, altanka połączone torem sprawnościowym z robinii akacjowej. Wierzbowa altana została oświetlona girlandami oraz lampami solarnym. Ciekawym elementem jest błotna kuchnia, dzięki której uczniowie będą mogli brać udział ekogotowaniu, warsztatach plastycznych i sensorycznych oraz w eksperymentach naukowych.

Dbając o proekologiczne postawy plac wyposażono również w drewniane kosze
i stojaki na rowery wykonane z naturalnych surowców. Powstał naturalny, ekologiczny plac zabaw wykonany z zgodzie z przyrodą i w harmonii z otoczeniem.

Wartość całkowita projektu wyniosła 120 000,00 zł.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii