Home / Aktualności / ZAKOŃCZENIE WIELOLETNIEJ INWESTYCJI „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów”

ZAKOŃCZENIE WIELOLETNIEJ INWESTYCJI „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów”

 

ZAKOŃCZENIE WIELOLETNIEJ INWESTYCJI

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów”

z dofinansowaniem ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych

Z końcem listopada 2022 r. Gmina Skierniewice zakończyła realizację wieloletniego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów”, na które otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach umowy nr 110/G/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

W ramach zadania zostały wykonane następujące roboty:
– przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej poszerzenie do parametrów drogi gminnej,

– budowa zatok postojowych z betonu asfaltowego,

– budowa chodnika z kostki betonowej,

– budowa oraz przebudowa zjazdów indywidualnych  oraz publicznych,

– utwardzenie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem,

– budowa oświetlenia ulicznego z doświetleniem przejść dla pieszych.

Dzięki rozbudowie przedmiotowej drogi nastąpiła:

– poprawa warunków ruchu drogowego,

– skrócenie czasu przejazdu,

– podniesienie bezpieczeństwa ruchu,

– poprawa stanu technicznego sieci komunikacyjnej gminy,

– dostosowanie parametrów dróg do potrzeb ruchu,

– poprawa komfortu podróży poruszających się pojazdem a także pieszych uczestników

Całkowita wartość Zadania to kwota 3 614 974,86 zł brutto,

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 1 651 258,00 zł brutto.

Wkład własny z budżetu Gminy Skierniewice to kwota 1 963 716,86 zł brutto.

W ramach zadania zostały  postawione tablice informacyjne przy tej drodze gminnej, które podają do wiadomości informacje o realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii