Home / Aktualności / Ważne informacje o dystrybucji i preferencyjnym zakupie węgla!

Ważne informacje o dystrybucji i preferencyjnym zakupie węgla!

 

Z końcem listopada Gmina Skierniewice podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą na zakup węgla z kopalni Piast-Ziemowit oraz Sośnica. Termin dostawy węgla wynikający z umowy określony jest do 31.12.2022 r. jednakże, Wiceprezes PGG zapewnia, że węgiel dotrze do gmin przed świętami. Na dzień dzisiejszy (07.12.2022 r.) nie otrzymaliśmy informacji o dokładnym terminie dostawy węgla. Wójt Gminy Skierniewice jest w codziennym kontakcie z przedstawicielami kopalni i jeśli otrzymamy konkretną informację o dostawie węgla, natychmiast przekażemy ją naszym Mieszkańcom.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Gminy Skierniewice www.gminaskierniewice.pl, Facebooku Gmina Skierniewice oraz zachęcamy do zapisu do systemu powiadomień sms (strona Gminy Skierniewice).

 

Najważniejsze pytania:

W jakich składach będzie można odebrać węgiel?

Wójt Gminy Skierniewice podpisał umowę z trzema składami z terenu Gminy Skierniewice

  1. Skład węgla w Mokrej Prawej, Przemysław Wójcik, Mokra Prawa 164,
  2. Skład węgla w Dębowej Górze, Tomasz Rosa, Dębowa Góra 75A,
  3. Skład węgla w Balcerowie, Czesław Wójcik, Balcerów 36A,

na odbiór i transport węgla ze wskazanej przez PGG lokalizacji do danego składu węgla na terenie gminy, składowanie węgla zakupionego z kopalni, wydawanie węgla Mieszkańcom, którzy złożyli wniosek o zakup, otrzymali informację o możliwości zakupu oraz dokonali zapłaty w urzędzie gminy.

Jaka jest cena węgla?

Cena preferencyjnego zakupu 1 tony węgla przez Mieszkańca od Gminy Skierniewice to 1.900,00 zł. Cena nie obejmuje transportu węgla ze składu do mieszkańca.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby kupić węgiel po preferencyjnie cenie od Gminy Skierniewice?

Aby zakupić węgiel muszą Państwo złożyć w Urzędzie Gminy Skierniewice (sekretariat, II piętro) WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA (ważne! INFORMACJE O ZAMIARZE ZAKUPU WĘGLA, które składali Państwo przed 21.11.2022 r. nie uprawniają do zakupu węgla. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracownik urzędu poinformuje telefonicznie każdego wnioskodawcę o obowiązku zapłaty oraz przekaże informację skąd dana osoba może odebrać węgiel.

Jaki rodzaj węgla dostępny będzie na składach?

Na dzień dzisiejszy kopalnie wydobywają i przekażą gminie dwa rodzaje węgla:  „ORZECH” oraz „RETOPAL EKOGROSZEK”. Jednakże asortyment może się zmienić przy kolejnym wydobyciu i o tym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA W OKRESIE DO 31.12.2022r.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii