Home / Aktualności / Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

Kolejna przebudowa drogi w Gminie Skierniewice zakończona

W ramach inwestycji pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Mokra Prawa”  wykonano remont odcinka drogi gminnej w Mokrej Prawej na odcinku o długości 777 metrów.

Remont drogi objął swoim zakresem:

–        wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni;

–        wykonanie remontu poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie kruszywem łamanym;

–        uzupełnienie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym.

Całkowity koszt zadania – robót budowlanych wyniósł 501 262,32 zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z zadania pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 123 470,00 zł.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii