Home / Aktualności / Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego PILNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego PILNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców Gminy w tym zakresie (ustalenie liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego–węgla kamiennego, w ramach zakupu preferencyjnego).

Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy na temat ilości osób zainteresowanych, sortymentu oraz tonażu.W związku z tym właściciele gospodarstw domowych proszeni są o złożenie informacji o zamiarze zakupu węgla  w terminie do dnia 28.10.2022 r.  (informację należy składać
w Urzędzie Gminy Skierniewice ( ul. Reymonta 23 96-100 Skierniewice  lub przesłać ją drogą mailową na adres sekretariat@gminaskierniewice.pl ). Według projektu ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Docelowo, mieszkańcy Gminy zainteresowani kupnem węgla, będą zobowiązani do złożenia wniosku.
Aktualnie Gmina prowadzi jedynie przygotowania do dystrybucji węgla i na bieżąco będzie informować mieszkańców na temat dalszych kroków.

W chwili obecnej (na dzień 19.10.2022 r.) przewidywane warunki zakupu preferencyjnego określone w projektach ustawy i rozporządzeń przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane asortymenty to groszek, orzech oraz miał (węgiel nie będzie workowany);
  2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023;
  3. Przewidywana cena zakupu 1 tony węgla przez Gminę 1500 zł brutto;
  4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu węgla z miejsca składowania przez podmiot wprowadzający (np. PGE Paliwa) do obrotu do miejsca składowania przez gminę – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe
  5. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;
  6. Do ceny wskazanej w punkcie 5 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii