Home / Aktualności / UWAGA Przerwa w dostawie wody

UWAGA Przerwa w dostawie wody

O G Ł O S Z E N IE

                GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że wykonawca inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Józefatów poinformował
o potrzebie przeprowadzenia niezbędnych prac mogących powodować zakłócenia i/lub przerwy
w dostawie wody. Harmonogram prac został zaplanowany w taki sposób, aby minimalizować ewentualne ograniczenia i przerwy w dostawie wody i przewiduje ich realizację w dniach:

od 19 do 21 października 2022r. (środa, czwartek, piątek).

W związku z powyższym, w w/w terminie, dla miejscowości:

JÓZEFATÓW, WÓLKA STROBOWSKA, PRUSZKÓW, JULKÓW, RZECZKÓW, STARE ROWISKA, NOWE ROWISKA, NOWY LUDWIKÓW, ŻELAZNA, ZALESIE,
WOLA WYSOKA, BRZOZÓW ORAZ CZEŚĆ WSI STROBÓW i DĘBOWA GÓRA.

STROBÓW – odbiorcy od strony Wólki Strobowskiej do skrzyżowania z drogą powiatową na wysokości posesji nr 26 oraz przy drodze gminnej Strobów – Podtrzcianna, od mostu do nr 2E (włącznie).

DĘBOWA GÓRA – odbiorcy od strony Nowych Rowisk do nr 54 (włącznie).

mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody i/lub spadki ciśnienia.

Prosimy o  racjonalne korzystanie z wody.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii