Home / Aktualności / Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe

Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

„Remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe Gmina Skierniewice” 

 

zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Celem projektu była poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania LGD Gniazdo poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy w Sierakowicach Lewych.

W ramach operacji wykonane zostały następujące prace remontowe:

– wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami

– wymiana glazury ściennej

– wykonanie nowych podłóg

– wymiana części instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Wartość realizowanej operacji wyniosła 155 945,71 zł w tym ze środków EFRROW 59 259,00 zł.

Oddanie inwestycji do użytku nastąpiło w dniu 22 września 2022 r.

 

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii