Home / Aktualności / „Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze” – Dębowe Siedlisko

„Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze” – Dębowe Siedlisko

Projekt pn:

„Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 

w Dębowej Górze” – Dębowe Siedlisko

zrealizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach  umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 707/EE/D/2021
z dnia 14.12.2021r.

Wartość całkowita zadania:                         59 736,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW:    50 000,00 zł

Udział własny:                                    9 736,00 zł

 

 

            Celem projektu było utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby przeprowadzania zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej poprzez zagospodarowanie terenu przyszkolnego. Utworzonych zostało dziesięć stref edukacyjno-dydaktycznych.

            Zajęcia w pracowni na świeżym powietrzu umożliwią uczniom bezpośredni kontakt z przyrodą i przebywanie na łonie natury.  Pozwolą na poznawanie warunków życia i potrzeb organizmów oraz obserwowanie różnych zależności występujących w przyrodzie. Rozwiną wrażliwość na piękno przyrody oraz troskę o środowisko naturalne i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. Zmotywują uczniów do aktywnego włączania się w działania proekologiczne oraz umożliwią integrację społeczności szkolnej w czasie lekcji, przerw i imprez plenerowych.

Projekt realizowany był w okresie od 27 września 2021r. do 15 sierpnia 2022r.

www.wfosigw.lodz.pl

 

Zdjęcia przed realizacją projektu:

 

Zdjęcia po realizacji projektu:

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii