Home / Aktualności / INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

                                                                                                                              Skierniewice, 23 czerwca  2022r.

RGK.7021.5.11.2022                                                                     

 

 

O G Ł O S Z E N I E

               

                GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje, że wykonawca inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Józefatów poinformował
o potrzebie przeprowadzenia niezbędnych prac powodujących zakłócenia i/lub przerwy w dostawie wody. Prace zaplanowano na dzień 29 czerwca 2022r. (środa)  w godzinach 900-1500.

                W związku z powyższym  dla miejscowości:

JÓZEFATÓW, WÓLKA STROBOWSKA, PRUSZKÓW, JULKÓW, RZECZKÓW, STARE ROWISKA, NOWE ROWISKA, NOWY LUDWIKÓW, ŻELAZNA, ZALESIE, WOLA WYSOKA, BRZOZÓW
ORAZ CZEŚĆ WSI STROBÓW i DĘBOWA GÓRA.

 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Powyższy termin prac może ulec zmianie z przyczyn technicznych.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii