Home / Projekty Unijne Gminy Skierniewice / Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe.

Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe.

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu w dniu 3 czerwca 2022 r. umowy o 01138-6935-UM0511889/22 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Skierniewice  o dofinansowaniu projektu pn. „Remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe Gmina Skierniewice.” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice.

Cel projektu:

Poprawa infrastruktury kulturalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo” poprzez remont zaplecza gastronomicznego w świetlicy Sierakowice Lewe.

Miejsce realizacji Projektu: Sierakowice Lewe

Wartość projektu:  155 945,71 zł,

w tym:

– udział Funduszy Europejskich w kwocie:  59 259,00 zł,  jednak nie więcej niż 53,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

Okres realizacji Projektu:  do 30 czerwca 2024r.

 

sprawdź również

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2023r.   Wójt Gminy Skierniewice ogłasza nabór uzupełniający do udziału w… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)