Home / Projekty Unijne Gminy Skierniewice / „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

„Ekologiczna Gmina Skierniewice”

„Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu w dniu 31 maja 2022 r. umowy o Nr UDA-RLPD.04.01.02-10-0063/21-00 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Skierniewice  o dofinansowaniu projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice.

Cele projektu:

  • zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska;
  • ochrona zdrowia ludzkiego;
  • ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych;
  • promowanie środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych i światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym:

  • instalacje fotowoltaiczne;
  • instalacje kotłów na pellet;
  • instalacje zbiorników na CWU.

Miejsce realizacji Projektu: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Dąbrowice, Dębowa Góra, Ludwików, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Nowe Rowiska, Pamiętna, Ruda, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Topola, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna.

Wartość projektu:  6 203 774,88 zł,

w tym:

  • udział Funduszy Europejskich w kwocie:  4 850 725,60 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu;
  • wkład własny w kwocie :  1 353 049,28

Okres realizacji Projektu: od 4 lipca 2022r. do 29 czerwca 2023r.

W dniu 16 lutego 2023 r. został podpisany aneks nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0063/21-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” zmieniający termin zakończenia projektu na 30 grudnia 2023 r.

sprawdź również

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2023r.   Wójt Gminy Skierniewice ogłasza nabór uzupełniający do udziału w… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)