Home / Polski Ład / Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice

 

Zadanie pod nazwą:


„Przebudowa infrastruktury drogowej
na terenie Gminy Skierniewice”

Wartość dofinansowania: 3 152 539,74 zł

Całkowita wartość zadania: 3 318 462,88 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków

 Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

 

Zadanie obejmuję przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skierniewice polegająca na remoncie dróg w miejscowościach Miedniewice, Rzymiec, Dębowa Góra, Balcerów.

Projekt zakłada przebudowę 6 km nawierzchni drogowej z istniejącą nakładką asfaltową (Miedniewicach 2,6 km, Rzymcu/Dębowej Górze 1,8 km, Balcerowie 1,6 km).

  1. Remont drogi gminnej nr 115358E w m. Miedniewice

na odcinku od km 0+000 (oś drogi gminnej) do km 1+401 (oś drogi powiatowej nr 1318E). Obejmuje on:

– wykonanie remontu nawierzchni istniejącej jezdni,

– wykonanie remontu poboczy gruntowych,

– uzupełnienie zjazdów gruntowych w celu dowiązania wysokościowego w ramach wykonywanych poboczy – kruszywem łamanym.

– uzupełnienie zjazdów betonowych w celu dowiązania wysokościowego mieszanką asfaltową,

– przełożenie zjazdów z kostki betonowej bądź kamiennej wraz z krawężnikami w celu dowiązania wysokościowego.

  1. Remont drogi gminnej nr 115360E w m. Miedniewice

na odcinku od km 0+000 (krawędź pasa drogowego drogi krajowej nr 70) do km 1+199 o długości 1199m. Obejmuje on:

– wykonanie remontu nawierzchni istniejącej jezdni,

– wykonanie remontu poboczy gruntowych,

– uzupełnienie zjazdów gruntowych w celu dowiązania wysokościowego w ramach wykonywanych poboczy – kruszywem łamanym.

– uzupełnienie zjazdów betonowych w celu dowiązania wysokościowego mieszanką asfaltową,

– przełożenie zjazdów z kostki betonowej bądź kamiennej wraz z krawężnikami w celu dowiązania wysokościowego.

  1. Remont drogi gminnej nr 115373E w m. Dębowa Góra i Rzymiec na odcinku od km 0+000 (oś drogi powiatowej 1318E) do końca robót nawierzchniowych w km 1+800. Obejmuje on:

– wykonanie remontu nawierzchni istniejącej jezdni,

– wykonanie remontu poboczy gruntowych,

– uzupełnienie zjazdów gruntowych w celu dowiązania wysokościowego w ramach wykonywanych poboczy – kruszywem łamanym.

– uzupełnienie zjazdów betonowych w celu dowiązania wysokościowego mieszanką asfaltową,

– przełożenie zjazdów z kostki betonowej bądź kamiennej wraz z krawężnikami w celu dowiązania wysokościowego

  1. Remont drogi gminnej nr 115367E w m. Balcerów na odcinku o długości 1600m(km 0+024) do końca robót nawierzchniowych w km 1+624. Obejmuje on:

– wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni,

– wykonanie remontu poboczy gruntowych poprzez uzupełnienie wyprofilowanie i zagęszczenie kruszywem łamanym,

– uzupełnienie zjazdów gruntowych – kruszywem łamanym.