Home / Aktualności / Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.), organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach przystąpiło do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026.

Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 r.). Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.
Chcąc włączyć mieszkańców gminy Skierniewice w proces współdecydowania o zawartości nowego Programu, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety 🔽

https://docs.google.com/forms/d/1378xpEVe1g1DaEm5tUle-IHtNJLG3G5tTfKiB3h-Rt4/viewform?ts=626a4e56&edit_requested=true

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii