Home / Bez kategorii / PESEL DLA OBYWATELA UKRAINY

PESEL DLA OBYWATELA UKRAINY

Obsługa interesantów w sprawach z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności (meldunki, zaświadczenia, nadanie numeru PESEL, oraz rejestr wyborców)
odbywa się po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 46 819 56 10 lub pocztą elektroniczną pod adresem ewl@gminaskierniewice.pl podając imię, nazwisko, cel wizyty oraz numer kontaktowy.

Обслуговування клієнтів з питань, що стосуються посвідчень особи та обліку населення (звіти, довідки, присвоєння номера PESEL, реєстру виборців) здійснюється після попереднього запису. Бронювання можна зробити за телефоном 46 819 56 10 або електронною поштою ewl@gminaskierniewice.pl, вказавши ім’я, прізвище, мету візиту та контактний номер.