Home / Projekty Unijne Gminy Skierniewice / ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

Projekt pn.: „ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W  SIERAKOWICACH LEWYCH” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 .

W dniu 29 grudnia 2020 roku Gmina Skierniewice podpisała umowę Nr RGK ZP 272.5.2020 z Wykonawcą –  Firma ,,REM-DOM” Leszek Głuszek, Byczki 97, 96-126 Godzianów na realizację projektu pn.: „ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W  SIERAKOWICACH LEWYCH” Wybór Wykonawcy został  poprzedzony postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w trybie ,,Zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres zadań Wykonawcy w ramach zadania nr 1 ,,zaprojektuj” obejmował opracowanie dokumentacji projektowej ( w szczególności koncepcję, projekt budowlany i wykonawczy, STWiOR) z wymaganymi dokumentami, oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń. W ramach zadania nr 2 ,,wybuduj” Wykonawca zobowiązany był w szczególności do:

– ocieplenia dachu budynku wraz z pracami towarzyszącymi,

– wymiany drzwi zewnętrznych,

– ocieplenia podłogi w istniejącej dobudówce wraz z pracami towarzyszącymi,

– remontu pomieszczeń dobudówki budynku,

– rozbudowy dobudówki z tyłu budynku wraz z przeniesieniem funkcji toalet i kotłowni oraz  dodatkowego pomieszczenia gospodarczego do rozbudowanej dobudówki,

– modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,

– wymiany istniejącego źródła ciepła na kotłownię pelletową

– modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji,

– wymiany instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,

– modernizacji instalacji oświetleniowej,

– wymianie opraw oświetleniowych na wykonane w technologii LED.

Termin realizacji zadania nr 2 – do dnia 31.10.2021 r.

Koszt realizacji zadania  (nr 1 i nr 2) – 435 000,00 zł brutto.

W dniu 18 listopada 2021 roku Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego zadania ROZBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH od Wykonawcy – Firma ,,REM –DOM” Leszek Głuszek, Byczki 97, 96-126 Godzianów –  wykonanego wg zawartej umowy.

sprawdź również

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2023r.   Wójt Gminy Skierniewice ogłasza nabór uzupełniający do udziału w… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)