Home / Aktualności / AZBEST! Informacja o możliwości składania wniosków

AZBEST! Informacja o możliwości składania wniosków

Przypominamy, iż nabór wniosków na nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest z  nieruchomości położonych na terenie Gminy Skierniewice prowadzony jest w  trybie ciągłym.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej (dostępny poniżej) bądź w Urzędzie Gminy Skierniewice.

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty, bądź osobiście w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Wł. St. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju i Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu 46 819 56 11.

WAŻNE! W przypadku składania wniosku, wyroby zawierające azbest powinny być zdjęte z dachu oraz zmagazynowane w sposób umożliwiający odebranie odpadów. Odbiór odpadów zawierających azbest nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Skierniewice.  Złożenie wniosku nie obejmuje pomocy finansowej w kwestii demontażu wyrobów zawierających azbest oraz nowego pokrycia dachowego.

 

 

 

Wniosek w formacje docx (WORD)

Wniosek w formacje pdf

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii