Home / Aktualności / Projekt pn.,, Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Sierakowicach Prawych”

Projekt pn.,, Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Sierakowicach Prawych”

 

Projekt pn. „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Sierakowicach Prawych”
zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 688/EE/D/2020 z dnia 17.12.2020 r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 49 445,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie do kwoty 44 245,00 zł, nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zakres projektu obejmuje utworzenie w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Sierakowicach Prawych pracowni edukacyjnej, zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą na efektywne i innowacyjne prowadzenie zajęć.

 

 

 

link do strony  www.wfosigw.lodz.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii