Home / Projekty Unijne Gminy Skierniewice / ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH
Termomodernizacja

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH

W dniu 27.08.2020 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0012/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego a Gminą Skierniewice pn.

„ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWICACH LEWYCH”

BENEFICJENT:  Gmina Skierniewice

CEL PROJEKTU: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie Skierniewice.

ZAKRES PROJEKTU: Projekt zakłada prace termomodernizacyjne, które mają na celu poprawę izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych i poprawienie sprawności systemu grzewczego. Roboty budowlane będące przedmiotem projektu, mają przynieść wymierne efekty w zakresie oszczędności energii. W projekcie zaplanowano głęboko kompleksową – wpływającą na poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 25% ( lub co najmniej 30% w przypadku paliw stałych) – termomodernizację budynku użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Głównym aspektem działań jest więc przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej. Działaniem uzupełniającym jest zatem zastosowanie instalacji OZE oraz modernizacja oświetlenia energetycznego na bardziej efektywne i ekonomiczne.                            W bezpośredni sposób wpływa to na zwiększenie efektywności energetycznej oraz na redukcję emisji szkodliwych gazów i przysparza korzyści ekonomiczne poprzez zmniejszenie kosztów zużycia energii.

PLANOWANE EFEKTY:

  • zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej (użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Skierniewice;
  • obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Gminy Skierniewice;
  • ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Skierniewice;
  • wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Gminy Skierniewice;
  • wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy Skierniewice poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej;
  • ograniczenie emisji dwutlenku węgla CO2 w obszarze Gminy Skierniewice.

WARTOŚĆ PROJEKTU:   całkowita wartość Projektu wynosi 513 896,15 zł, w tym:

–  wkład Funduszy Europejskich w kwocie nieprzekraczającej 213 609,27 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu;

–   wkład własny w kwocie 300 286,88 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   od IV kwartału 2020 r. do IV kwartału 2021 r.

 

 

 

sprawdź również

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2023r.   Wójt Gminy Skierniewice ogłasza nabór uzupełniający do udziału w… Continue Reading „Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)