Home / Aktualności / Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów

Gmina Skierniewice otrzymała na realizację inwestycji
pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów”

dofinansowanie ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowita wartość Zadania to kwota 3 307 925,00  zł brutto,

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 1 653 962,00 zł brutto.

Inwestycja będzie realizowana jako zadanie wieloletnie.

Opis zadania:
– przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej poszerzenie do parametrów drogi gminnej,

– budowa zatok postojowych z betonu asfaltowego,

– budowa chodnika z kostki betonowej,

– budowa oraz przebudowa zjazdów indywidualnych  oraz publicznych,

– utwardzenie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem,

– budowa oświetlenia ulicznego z doświetleniem przejść dla pieszych.

Rozbudowa przedmiotowej drogi będzie miała na celu:

– poprawę warunków ruchu drogowego,

– skrócenie czasu przejazdu,

– podniesienie bezpieczeństwa ruchu,

– poprawę stanu technicznego sieci komunikacyjnej gminy,

– dostosowanie parametrów dróg do potrzeb ruchu,

– poprawę komfortu podróży poruszających się pojazdem a także pieszych uczestników

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii