Home / Aktualności / Zbiórka odpadów wielkogabarytowych V 2020

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych V 2020

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych V 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skierniewice

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Skierniewice odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od  właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

07.05.2020r – Strobów, Wólka Strobowska, Rzeczków, Żelazna.             

08.05.2020r – Miedniewice, Topola, Pamiętna.

14.05.2020r – Dębowa Góra, Dąbrowice, Ludwików, Stare Rowiska, Nowe Rowiska,

15.05.2020r – Nowy Ludwików, Brzozów, Józefatów, Julków, Zalesie, Wola Wysoka.  

18.05.2020r – Mokra Lewa, Mokra.

19.05.2020r – Mokra Prawa.

20.05.2020r – Budy Grabskie, Ruda, Samice.

21.05.2020r – Balcerów, Pruszków, Rzymiec.

22.05.2020r – Borowiny, Sierakowice Prawe.

26.05.2020r – Sierakowice Lewe.

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze w całości)
 2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
 3. złom metalowy
 4. dywany, wykładziny
 5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)
 6. baterie i akumulatory
 7. czysta folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach (do 0,5 m3 w paczkach po 20kg)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej.                        Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się  w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w  Punkcie Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się -Zakład/Instalacja Julków.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:

 1. gruz
 2. kamienie
 3. odzież, buty
 4. lekarstwa
 5. szkło luzem
 6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
 7. opakowania po farbach, olejach itp.
 8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
 9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)

10.obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.

11 posegregowane drobne odpady komunalne  zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833 33 34

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO, a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii