Home / Aktualności / HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE NA 2020 ROK

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE NA 2020 ROK

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU
GMINY SKIERNIEWICE NA 2020 ROK

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w następujących terminach:

do 31.03.2020 r.– za I kwartał 2020 r. ( styczeń – marzec ),

do 30.06.2020 r.– za II kwartał 2020 r. ( kwiecień – czerwiec ),

do 30.09.2020 r.– za III kwartał 2020 r.  ( lipiec – wrzesień ),

do 31.12.2020 r.– za IV kwartał 2020 r. ( październik – grudzień ).

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe uiszcza się z góry
w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Kwoty należy wpłacać do kasy Urzędu Gminy Skierniewice w godzinach urzędowania lub przelewem na indywidualne konto bankowe każdego kontrahenta wskazane w załączonym do informacji harmonogramie płatności.

Nieuiszczenie wpłaty w wyznaczonych terminach skutkować będzie naliczeniem odsetek
i podjęciem działań egzekucyjnych.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii