Home / Aktualności / KOSZENIE PASA DROGOWEGO

KOSZENIE PASA DROGOWEGO

MIESZKAŃCY WSI
MOKRA PRAWA

O G Ł O S Z E N I E

                Gmina Skierniewice – dostawca wody informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Łódź, Rejon w Łowiczu,  zawiadomiła tut. Urząd
o przystąpieniu w najbliższych dniach do koszenia pasa drogowego DK 70
w miejscowości Mokra Prawa.

Wobec powyższego prosimy o zaznaczenie i zabezpieczenie infrastruktury wodociągowej (szczególnie zasuw przyłączeniowych, dla których brak jest tabliczek znamieniowych).

W przypadku ewentualnych uszkodzeń mających związek
z prowadzonymi pracami, należy niezwłocznie dokonać stosownego zgłoszenia bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice pok. 208, lub telefonicznie pod numerami: 46 819-56-06, 660-784-468.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii