Home / Aktualności / Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice – Informacja dla Mieszkańców

Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice – Informacja dla Mieszkańców

 

Skierniewice, dnia 15 lipca 2019r.

Nasz znak: RGK.041.1.2018


           SZANOWNI   PAŃSTWO  !

           W związku z zadeklarowanym udziałem w projekcie pt.  „Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice” – uprzejmie informuję, iż szacowana wysokość wkładu własnego Mieszkańców została określona w Regulaminie naboru wniosków w ramach w/w projektu, do momentu wyboru wykonawcy i zawarcia z nim umowy – jest obowiązująca.

Wpłat wkładu własnego  proszę dokonywać w następujących ratach i terminach:

I rata    – w wysokości 1 000,00 zł, płatna w terminie do dnia 30 września 2019r. (za
jeden rodzaj instalacji);

II rata   – w wysokości 1 000,00 zł, płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2019r. (za
jeden rodzaj instalacji);

III rata     – w wysokości ustalonej po podpisaniu umowy z Wykonawcą, płatna w terminie
określonym w umowie o wzajemnych zobowiązaniach organizacyjnych
i finansowych realizacji projektu (I kwartał 2020r.).

Wpłat  należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Skierniewice
Nr  91 1090 2590 0000 0001 2976 3310, z następującym opisem:

Imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela nieruchomości, Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, numer domu), Dopisek: Zaliczka: kolektory słoneczne lub kotły na biomasę.

Jeżeli nie jesteście Państwo zdecydowani na udział w przedmiotowym projekcie – proszę
maksymalnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma – o złożenie pisemnej rezygnacji do sekretariatu Urzędu Gminy Skierniewice (II piętro, pokój nr 211).

Podpisanie umowy określającej wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane
z realizacją projektu – nastąpi po wyłonieniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą
(I kwartał 2020r.).

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii