Home / Aktualności / Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia

Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia

Spotkanie informacyjne pn.

 „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Podnieś swoje kwalifikacje – Fundusze Europejskie na szkolenia”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 4 lipca 2019 r.  w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja
od godz. 9:45) sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Łowicz ul. Ułańska 2 – parter;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.rpo.lodzkie.pl. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego

Program spotkania

  • Rejestracja uczestników.
  • Fundusze na kursy, szkolenia dla osób poniżej 29. roku życia – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
  • Fundusze na kursy, szkolenia dla osób powyżej 30. roku życia – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
  • Fundusze na kursy, szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
  • Fundusze na kursy, szkolenia w formie nieoprocentowanych pożyczek – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Programu Polska Cyfrowa
    na lata 2014-2020.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii