Home / Aktualności / Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice

Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice

                                                                    Skierniewice, dnia 14 czerwca 2019r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skierniewice!

 

W związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego dofinansowania dla projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice”, obejmującego wykonanie 277  instalacji kolektorów słonecznych  oraz  wymianę 53 kotłów na biomasę – uprzejmie wyjaśniam, że sprawa jest na etapie przygotowywania umowy o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy – Gmina będzie informowała o kolejnych działaniach.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii