Home / Aktualności / UWAGA!!! WODA LECI !!!!

UWAGA!!! WODA LECI !!!!

UWAGA!!! WODA LECI !!!!

MIESZKAŃCY PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY –  NADAL UTRZYMUJEMY DOSTAWĘ WODY!!!!

W godzinach popołudniowych odnotowywany jest przez Spółkę WOD-KAN bardzo duży rozbiór wody, dlatego dostawa wody dla Gminy Skierniewice w   godzinach 1800-2100  będzie odbywać się  ze zmniejszonym ciśnieniem.  Prosimy  nadal o korzystanie z wody  w sposób racjonalny
i szczególne ograniczenie zużycia w godzinach 1800-2100

Mieszkańców wsi najdalej oddalonych od miejsc połączenia sieci miejskiej z gminną tj. Sierakowice Lewe, Borowiny, Samice i Pamiętna prosimy o sygnalizowanie sołtysom w  przypadku, gdyby woda do Was nie docierała.

Nadal obowiązuje również ogólny komunikat Spółki WOD-KAN o zmniejszeniu ciśnienia
w sieci wodociągowej w godzinach 2300-430.

W tej szczególnej sytuacji musimy zadbać o to co mamy. Zalecamy, aby woda spożywana była
po przegotowaniu.

Prosimy również o sprawdzenie swoich instalacji wodociągowych, które winny być oddzielone
od przyłącza wodociągowego zaworem zwrotnym, który uniemożliwia cofnięcie się wody
z instalacji do sieci.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii