Home / Aktualności / PILNA INFORMACJA W SPRAWIE PRZERW W DOSTAWIE WODY

PILNA INFORMACJA W SPRAWIE PRZERW W DOSTAWIE WODY

O G Ł O S Z E N I E

 GMINA SKIERNIEWICE informuje,  że WOD – KAN jako główny dostawca wody
(bez  wcześniejszego powiadomienia)  wstrzymał dostawę wody  dla mieszkańców północnej części Gminy. Dostawy wody będą przywracane sukcesywnie zgodnie z wypracowanym harmonogramem. Będą to 2-3 godzinne włączenia celem uzupełnienia wody do celów spożywczych. Nadal  obowiązuje  ograniczenie w zużywaniu wody na inne cele niż spożywcze. Woda na cele socjalno – bytowe dostarczana będzie  samochodami OSP .

            Harmonogram włączania wody w sieci przesłany przez WOD – KAN w załączeniu.

Serdecznie przepraszam za zaistniałą sytuację, która nie leży po stronie Gminy Skierniewice.

Dołożę wszelkich starań, aby trwała ona jak najkrócej.

HARMONOGRAM:

  1. SW MOKRA PRAWA – 503 czynne punkty poboru  (zasilone w wodę: Mokra Prawa, Sierakowice Prawe, Borowiny) + SW RUDA  243 czynne punkty poboru  (zasilone: Budy Grabski, Ruda) – godziny: 2 godz.

W godz. 12.00-14.00

  1. SW MIEDNIEWICE 533 czynne punkty poboru (zasilone: Miedniewice, Topola, Samice, Pamiętna) – 2 godz.

W godz. 14.00-16.00

  1. SW MOKRA LEWA 313 czynnych punktów poboru (zasilone Mokra Lewa, Sierakowice Lewe Zatorze) – 2 godz.

W godz. 16.00-18.00

  1. SW Mokra – 220 czynnych punktów poboru (zasilane: Mokra,  Sierakowice Lewe Stara Wieś i Przecinka)

W godz. 18.00-20.00

Po każdej godzinie poboru analizowane będą zużycia oraz stan magazynowy wody w związku z czym zastrzegamy sobie możliwość zmiany ustalonych wyżej godzin w przypadku stwierdzenia ewentualnych stanów krytycznych.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii