Home / Aktualności / INFORMACJA

INFORMACJA

W związku z licznymi pytaniami na temat zapisów w Uchwale Nr XXXIII/219/2018 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 stycznia 2018 r. dotyczących zasad dotowania innych form wychowania przedszkolnego, informujemy, że przygotowywany jest projekt Uchwały, w treści której znajdzie się zapis dotyczący wysokości kwoty dotacji. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 i z 2018 r., poz. 2245). będzie otrzymywała minimum 72% podstawowej kwoty dotacji, natomiast Osoba prawna lub fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy otrzymywać będzie minimum 50% podstawowej kwoty dotacji.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii