Home / Aktualności / KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice!

W związku z zaproszeniem do udziału w III edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020r. – informuję, iż nabór skierowany jest do mieszkańców miejscowości nieobjętych „Koncepcją rozwiązania technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skierniewice”  tj.  Borowiny, Budy Grabskie, Brzozów, Dąbrowice, Józefatów, Julków, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec,  Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska,  Zalesie, Żelazna.

Wnioski, które zostaną złożone do tut. Urzędu a  będą dotyczyły pozostałych miejscowości – zostaną rozpatrzone indywidualnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii