Home / Aktualności / Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice!

Zamieszkujący miejscowości: Borowiny, Budy Grabskie, Brzozów, Dąbrowice, Józefatów, Julków, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec,  Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska,  Zalesie, Żelazna.

Pragnę  Państwa zaprosić do udziału w III edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020r.

Wszystkie osoby fizyczne zainteresowane udziałem w w/w projekcie zapraszam do Urzędu Gminy Skierniewice, 96-100 Skierniewice ul. Reymonta 23, pokój nr 206, II piętro (w godzinach: poniedziałek-środa 8-15; czwartek
8-17; piątek 8-13), w  terminie od 20 maja 2019r. do 31 maja 2019r., celem  wypełnienia/złożenia  wniosku o przystąpienie do projektu .

Wzory w/w dokumentów dostępne są na stronie www.gminaskierniewice.pl .

Warunkiem złożenia wniosku o przystąpienie do projektu  jest:

  1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna zamieszkała i posiadająca nieruchomość na terenie Gminy Skierniewice, w miejscowościach: Borowiny, Budy Grabskie, Brzozów, Dąbrowice, Józefatów, Julków, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec, Stare Rowiska, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna,;
  2. Posiadanie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (oddanym do użytkowania) na dzień składania wniosku;
  3. Posiadanie dokumentu własności nieruchomości, na której będzie realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków (do wglądu);
  4. Złożenie we wskazanym terminie, kompletnego wniosku, oryginalnie  podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości; wnioski niekompletnie wypełnione lub zawierające  nieprawdziwe dane – nie będą rozpatrywane;
  5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

 

                                                                      Z poważaniem
Wójt Gminy Skierniewice
Czesław Pytlewski

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii