Home / Aktualności / Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy SKIERNIEWICE

Gmina Skierniewice uprzejmie informuje, że odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych                                   od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu.

17.05.2019 r. – Strobów, Wólka Strobowska, Rzeczków, Żelazna, Zalesie, Wola Wysoka.          

20.05.2019 r. – Miedniewice, Miedniewice Topola, Pamiętna.

21.05.2019 r. – Dębowa Góra, Dąbrowice, Ludwików, Stare Rowiska, Nowe Rowiska,

22.05.2019 r. – Nowy Ludwików, Brzozów, Józefatów, Julków.    

23.05.2019 r. – Mokra Lewa, Mokra.

24.05.2019 r. – Mokra Prawa.

28.05.2019 r. – Budy Grabskie, Ruda, Samice.

29.05.2019 r. – Balcerów, Pruszków, Rzymiec.

30.05.2019 r. – Borowiny, Sierakowice Prawe.

31.05.2019 r. – Sierakowice Lewe.

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze w całości)
 2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
 3. złom metalowy
 4. dywany, wykładziny
 5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)
 6. baterie i akumulatory
 7. czysta folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach (do 0,5 m3 w paczkach po 20 kg)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej.                        Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się w pojemnikach                     do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w  Punkcie Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się – Zakład/Instalacja Julków.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:

 1. gruz
 2. kamienie
 3. odzież, buty
 4. lekarstwa
 5. szkło luzem
 6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
 7. opakowania po farbach, olejach itp.
 8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
 9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)
 10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
 11. posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 46 / 833 33 34

( EKO-REGION, ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice ).

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO,                                a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa                                                deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w Gminie.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii