Home / Aktualności / Szansa na nowy start

Szansa na nowy start

Załącznik nr 1

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż wkrótce rozpocznie nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. ,,Szansa na nowy start”.

Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w  województwie łódzkim,  które są osobami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne.

Dostępne formy wsparcia

Projekt „Szansa na nowy start” przewiduje dwie ścieżki aktywizacji zawodowej do wyboru:

 1. ŚCIEŻKA  PRZEKWALIFIKOWANIE :
 2. Doradztwo zawodowe połączone z IPD – zajęcia indywidualne 4 h/os.
 3. Poradnictwo psychologiczne – zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników
 4. Szkolenia – oferta szkoleń otwarta – dostosowana do indywidualnych predyspozycji uczestników określonych przez doradcę zawodowego w IPD
 5. Staże –pięciomiesięczne staże zawodowe,
 6. BŚCIEZKA SAMOZATRUDNIE
 7. Doradztwo zawodowe połączone z IPD – zajęcia indywidualne 4 h/os.
 8. Poradnictwo psychologiczne – zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników
 9. Szkolenie z zakładania działalności gospodarczej – 32h
 10. Doradztwo indywidualne w zakresie sporządzania biznesplanu działalności 3h/os
 11. Dotacja na założenie działalności gospodarczej do 25 000 zł
 12. Wsparcie pomostowe – w wysokości 13 200 zł (1100 zł co miesiąc przez 12 m-cy)
 13. Indywidualne specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej – 4h/os.

W ramach projektu zapewniamy:

– doświadczonych doradców, trenerów, wykładowców

– bezpłatne materiały szkoleniowe,

– ubezpieczenie NNW

– stypendium szkoleniowe i stażowe

– wsparcie finansowe i pomostowe

– zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 oraz w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01, a także na stronie http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii