Home / Aktualności / Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Szanowni Państwo informujemy, że Gmina Skierniewice przystąpiła do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”,
na którego realizację otrzymała kwotę 148 320,00 zł.

W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać
z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu,
w tym e-usług,

„Rodzic w Internecie”

„Mój biznes w sieci”

„Moje finanse i transakcje w sieci”

„Działam w sieciach społecznościowych”

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

„Rolnik w sieci”

„Kultura w sieci”

Projekt zakłada przeszkolenie 288 osób (24 grupy po 12 osób)
oraz zakup 24 laptopów. Każdy moduł składa się z 2 spotkań po 8 godzin. Warunkiem zorganizowania grup z danych modułów jest zebranie minimum 12 osób. Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci.
Jedna osoba, może wziąć udział tylko w jednym module tematycznym!!!

Okres realizacji projektu : 01.01.2019 – 31.12.2019           

Informacje dotyczące zapisów na wymienione szkolenia zostaną umieszczone wkrótce!

—————————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo przedstawiamy poniżej opis modułów szkoleniowych
w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, do realizacji którego przystąpiła Gmina Skierniewice.

Warunkiem zorganizowania grup z danych modułów jest zebranie minimum 12 osób. Jedna osoba, może wziąć udział tylko w jednym module tematycznym!!! Udział w szkoleniach jest całkowicie BEZPŁATNY. Nabór uczestników już
wkrótce.

Rodzic w Internecie

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci
i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych
i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych
w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Mój biznes w sieci

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

Moje finanse i transakcje w sieci

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty -wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Działam w sieciach społecznościowych

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach,
w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta
w ePUAP i profilu zaufanego.

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe),
z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji
z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Rolnik w sieci

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać
z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

Kultura w sieci

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie
w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury
i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii